Czym jest trasowanie?

trasowanie w drewnie

 

Tematyka dotyczące obróbki metalu jest bardzo szeroka. Wiele pojęć, które pojawiają się w przestrzeni dotyczącej tematu, jest dla wielu ludzi niezrozumiałych. Często na przykład słyszy się pytania o to, co to jest trasowanie, ponieważ termin ten używany jest do opisywania czynności związanej z obróbką metalu. Dlatego też odpowiemy tutaj na pytanie, co to jest trasowanie, wskażemy na przyrządy traserskie wykorzystywane podczas pracy, wyjaśnimy też czym jest trasowanie na płaszczyźnie oraz trasowanie przestrzenne. Trasowanie metalu to czynność bardzo ważna w procesie obróbki metalu, ponieważ dzięki niemu możliwe jest uzyskanie określonych form, które potrzebne są do wszelkiego rodzaju instalacji budowlanych i innych. A więc najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że trasowanie metalu to wytyczanie, rysowanie, zaznaczanie linii na powierzchni wybranego materiału. I tak na przykład trasowanie blach, to proces zaznaczanie określonych linii na blachach. Trasowanie metalu ma po prostu umożliwić wycinanie z metalu określonych, potrzebnych komuś kształtów, form. Dzięki dokładnemu zarysowaniu powierzchni, możliwe jest jej dokładne cięcie, otrzymanie takich kształtów, jakie są potrzebne do określonych celów.  Trasowanie blach czy też innych elementów metalowych ma swoje zastosowanie w produkcji małoseryjnej, dzieje się tak z uwagi na fakt, iż wzorniki specjalne oraz przyrządy przeznaczone do trasowania są opłacalne tylko wtedy,  gdy czynność wykonywana jest dla dużych serii. 

 

Rodzaje trasowania

Rozróżnia się trasowanie na płaszczyźnie oraz tzw. trasowanie przestrzenne. To pierwsze, czyli trasowanie na płaszczyźnie odbywa się w taki sam sposób jak rysowanie, kreślenie na papierze technicznym. Zmienia się więc tylko materiał, trasowanie metalu to rysowanie, kreślenie na metalu, trasowanie blach, to rysowanie na blasze. Tresowanie, które przebiega na płycie polega na wyznaczeniu środków otworów, wypunktowaniu punktakiem i zaznaczeniu od nich równej odległości do brzegów płyty, którą to czynność wykonuje się cyrklem. Inny rodzaj kreślenia nazywany jest trasowaniem przestrzennym. W tym przypadku kreśli się na powierzchni brył, zaczynając od określenia głównych osi przedmiotu, który powinien znajdować się na pryzmie traserskiej czy też płycie. 

 

Przyrządy traserskie

Ażeby dobrze wykonać trasowanie, by czynność ta pozwoliła osiągnąć zamierzone rezultaty, potrzebne są określone przyrządy traserskie. Najważniejsze narzędzia to cienki pręt traserski, nazywany rysikiem, cyrkiel oraz traserski znacznik, a także liniał traserski, wzorniki, punktak, młotek, kątownik, kątomierz, suwmiarka traserska z podstawą.  Posiadając takie przyrządy traserskie można śmiało zabierać się do pracy. Najważniejszym narzędziem jest oczywiście cienki pręt traserski, czyli rysik, który służy do zaznaczania linii nazywanych kresami. Linie te zaznacza się według wzornika albo też liniału. Rysik taki ma najczęściej długość od 200 do 300 mm i zakończony jest końcem, który jest bardzo mocno zaszlifowany. Należy też zaznaczyć, że jeden koniec rysika jest prosty, podczas gdy drugi jest zagięty. Cienki pręt traserski to podstawowe narzędzie, a do odmierzania odległości, zaznaczania poziomych linii i regulowania, ustawiania ryśnika służy liniał traserski z podstawą. Cyrkiel traserski pozwala na wytyczenie okręgów, krzywych oraz konstrukcję kątów. Do tworzenia linii poziomych potrzebny jest ryśnik, który jest zbudowany ze słupka i chwytu, rysika i podstawki. Suwmiarka z podstawą służy do sprawdzania wysokości i wyznaczania linii na przedmiocie, który jest trasowany. Kątowniki mają za zadanie sprawdzać ustawienie przedmiotu na płycie, a także mają trasować linie poziome oraz pionowe. Kątomierz pozwoli na znaczenie linii pod dowolnym kątem, punktak pomoże utrwalić wyznaczone linie. Do tej czynności potrzebny jest również młotek o ciężarze 50-100G. Wszystkie te przyrządy traserski są niezbędne podczas trasowania. Umiejętne posługiwanie się nimi pozwala na uzyskanie żądanych kształtów i form z metalu i blachy.