Własna stolarnia pomysłem na biznes


Zapotrzebowanie na różnorodne przedmioty drewniane jest od dawna bardzo duże. Dlatego też mała stolarnia jako szansa na własny biznes to marzenie niejednego człowieka. Wielu ludzi spragnionych jest porad na temat tego, jak założyć własne przedsiębiorstwo. Interesuje ich to, czy mała stolarnia to szansa na biznes długotrwały i przynoszący zyski stale, a nie tylko od czasu do czasu.

Produkcja mebli. Od czego zacząć?

Produkcja mebli może być przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, ale od czego zacząć, by już na starcie nie popełnić błędów mogących rzutować na rozwój małej firmy stolarskiej? Warto wiedzieć, że na małą stolarnię miejsca szukać najlepiej w małej miejscowości, na wsi albo na obrzeżach miasta. Dlaczego? Otóż zaczynając biznes, nie dysponuje się zazwyczaj wielkimi sumami pieniężnymi – wynajem pomieszczenia nie może więc generować wielkich kosztów. O wiele mniej zapłaci się za miejsce pod małą stolarnię na wsi czy na obrzeżach miasta niż w centrum miasta, czy też w jego pobliżu.

Kolejna sprawa, o której trzeba pomyśleć, to zaopatrzenie się w samochody transportowe, które wykonane elementy drewniane będę przewoziły do klientów, nabywców czy sprzedawców. Pojemne samochody posłużą też do przewożenia drewna od dostawców. Tutaj od razu należy wspomnieć o tym, że warto wybierać jednego sprawdzonego dostawcę, z którym też zawsze można założyć spółkę, co powinno być opłacalne dla dwóch stron. Na pytania o to, jak powinna wyglądać produkcja mebli i od czego zacząć, by ją rozpocząć, odpowiedzieliśmy bardzo skrótowo, ale podstawowe problemy zostały przez nas zarysowane. Można jeszcze dodać, że mieszkańcom wsi łatwiej jest sobie z nimi radzić - mała stolarnia i cały biznes z niej wynikający ma większe szanse rozwoju na wsi niż w mieście. W małej miejscowości właściciel gospodarstwa może wykorzystywać do produkcji mebli własne zaplecze w postaci budynków gospodarczych znajdujących się na jego podwórku. Zawsze też może taki budynek, przeznaczony na stolarnię, szybko postawić.

Kolejna rzecz, o jakiej musi pamiętać przyszły właściciel małej stolarni, to konieczność promocji firmy. Jako że rynek zbytu jest największy w miastach, warto więc zadbać o odpowiednie szyldy, bilbordy, które zareklamują wyroby stolarskie. Do odbiorców łatwo jest także dotrzeć za pomocą Internetu.

Zakład stolarski i pozwolenia

Kolejną sprawą, na jaką musi zwrócić uwagę ktoś, kto posiada zakład stolarski, są pozwolenia potrzebne do prowadzenia działalności. Zanim uzyska się zgodę na to, by zakład stolarski mógł powstać i odpowiednie pozwolenie, należy zarejestrować działalność gospodarczą. Tutaj możliwe są wszelkie dostępne formy działalności, ale wyłączona jest z nich spółka partnerska. Zakład stolarski może być również prowadzony jako zarobkowa działalność, która nie jest rejestrowana na określonych w przepisach zasadach. W takim wypadku dodatkowe pozwolenia ani żadne koncesje nie są konieczne. Chyba że w zakładzie wykorzystuje się środki chemiczne albo produkuje się pylące odpady lub natężenie hałasu znacznie przekracza obowiązujące normy – wtedy to należy się starać o pozwolenie środowiskowe. Prowadząc zakład stolarski należy też na początku, zaraz przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, powiadomić o tym straż pożarną i służby ochrony środowiska. Zakład stolarski musi spełniać też wszystkie normy BHP.

Warsztat stolarski i wymogi

Ktoś prowadzący zakład stolarski powinien też spełniać określone wymogi, które przygotowują go do wykonywania zawodu. Choć stolarz nie musi mieć wykształcenia kierunkowego, warto by ukończył choć szkołę branżową, technikum albo, w ostateczności, by miał ukończony choć kurs zawodowy.

Własny warsztat stolarski to wyzwanie, więc podstawowe wymogi powinny być spełnione. Stolarz powinien posiadać wiedzę na temat rodzajów drewna i ich właściwości, a także rodzajów maszyn i urządzeń przeznaczonych do obróbki drzewa.