Wycinka drzew - przepisy, ustawa, terminy, jakie drzewa można

wycinka drzew

Często zdarza się tak, że znajdujące się na posesji, na podwórku drzewa trzeba ściąć. Dzieje się tak z różnych względów. Ktoś może potrzebować materiału drewnianego, który będzie obrabiał, używając do tego dobrych narzędzi, np. marki Festool. Czasem drzewo jest już zbyt duże i zagraża konstrukcji budynku, czasem zachodzi potrzeba ścięcia, by można było zagospodarować przestrzeń, jaką wcześniej drzewo zajmowało. Właściciele domów i przydomowych ogrodów, podwórek nierzadko wycinają drzewa, uważając, że skoro teren jest ich, to mogą robić z nim wszystko. Niestety, w przypadku wycinki drzew sprawa nie jest taka prosta. Decyduje tutaj wiek drzewa, który wpływa na obwód pnia, jak i też cel, w jakim wycinki drzewa się dokonuje. Jeśli więc ktoś pyta, czy można wyciąć suche drzewo bez pozwolenia, jego celem jest usunięcie niepotrzebnej rzeczy z terenu, drzewa, które jest po prostu martwe. Taki przypadek będzie inny od tego, gdy ktoś usuwa zdrowe drzewo, by następnie sprzedać je na opał.  Bardzo często w obronie drzew stawiają się organizacje ekologiczne, które powstrzymują wycinkę, czasem na ścinkę nie wydaje pozwolenia odpowiednio do tego przeznaczony urząd. Jak widać z tego, co do tej pory powiedzieliśmy, zezwolenie na wycinkę drzew jest potrzebne w wielu wypadkach i wycinka drzew na swojej posesji powinna być często czyniona z odpowiednim na to zezwoleniem. By więc odbyła się wycinka drzew przepisy trzeba zachowywać i się do nich dostosować. Jeżeli nie wiadomo dokładnie, kiedy można wycinać drzewa, terminy jakie obowiązują, zawsze można skorzystać z podpowiedzi znajdujących się na forach internetowych. Tam też można się dowiedzieć tego, jakie drzewa można wycinać, jakie drzewa można wycinać bez pozwolenia, czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia itp. Wiadomo, że na temat czynności, jaką jest wycinka drzew, ustawa odpowiednia się wypowiada. Warto się z nią zapoznać, by wiedzieć, do kiedy można wycinać drzewa i to, jakie drzewa można wyciąć oraz jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia. Podpowiedzmy więc teraz, kiedy można wycinać drzewa, terminy jakie określają możliwość lub niemożliwość wycinki. 

 

Kiedy można wycinać drzewa? 

To, kiedy można wycinać drzewa, określa ustawa w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, która też podpowie, do kiedy można wycinać drzewa. Jako że 1 marca zaczyna się okres lęgowy ptaków, wycinka drzew w większości przypadków będzie nielegalna. Do mniej więcej tego czasu jest więc możliwe wycinanie drzew, a po tym terminie już nie, chyba że zostanie wydane stosowne pozwolenie. Kiedy można wycinać drzewa zgodnie z prawem jest już więc wiadome, do 16 października ptaki, jak i drzewa jednakowo są pod ochroną. Po tym terminie możliwa jest wycinka drzew, ustawa mówi o tym wyraźnie. Wycinanie drzew po 16 października może trwać do 2 lutego.

 

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia? 

Niektórzy właściciele posesji pytają też o to, co z wycinką drzew bez zezwolenia. To, jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia nowe przepisy określają jasno. Wycinka drzew bez zezwolenie jest możliwa wtedy, gdy chce się usunąć drzewa albo krzewy znajdujące się na nieruchomościach  osób fizycznych i gdy drzewa są usuwane w celu, jaki nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podobnie rzecz się ma z roślinami, które, po usunięciu, nie są przeznaczone na sprzedaż. O tym więc, jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia nowe przepisy mówią jasno. Ale, czy wycinka drzew na swojej posesji musi być zgłoszona? Jeśli zezwolenie na wycinkę drzew nie jest wymagane, czy to oznacza, że nie trzeba także zgłaszać usuwania drzew. Co na ten temat mówią ( gdy możliwa jest we właściwym terminie wycinka drzew) przepisy? Te aktualne, które reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ( weszła w życie dnia 17 czerwca 2017 roku) mówią o tym, że osoba chcąca usunąć drzewo znajdujące się na terenie jej nieruchomości na cele inne od gospodarczych musi fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu, na przykład do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Przepisów tych jednak nie stosuje się dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, 50 cm dla pozostałych gatunków drzew. A co z wycinką drzew owocowych? Ustawa ta nie ma zastosowania dla drzew owocowych, w tym orzecha włoskiego, który jest za takie drzewo uważany. Takie wytyczne dotyczą także wielkości drzew, których nie trzeba zgłaszać do wycinki, chyba że chodzi o drzewa owocowe, których pień na wysokości 5 cm przekracza 50 cm. Wtedy zgłoszenie o wycince należy skierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.